Oferta

 

Wykonujemy kompleksowe dokumentacje projektowe wraz z uzgodnieniami formalno-prawnymi i uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji inwestycji.

 

  Koncepcje architektoniczne
  Programy funkcjonalno-przestrzenne
  Projekty budowlano-wykonawcze
  Zagospodarowanie terenu
  Architektura
  Konstrukcja
  Instalacje i sieci sanitarne
  Instalacje i sieci elektryczne
  Instalacje niskoprądowe
  Drogi
  Projekty zieleni
  Aranżacja i wystrój wnętrz

Kosztorysy, przedmiary budowlane i specyfikacje techniczne, inwentaryzacje budowlane i zieleni, projekty rozbiórek, koreferaty i sprawdzanie dokumentacji, ekspertyzy techniczne, doradztwo i analizy inwestycyjno-ekonomiczne. Zapewniamy obsługę: uzgodnień z rzeczoznawcami ppoż., sanitarnymi, bhp i ergonomii pracy, geodezyjną, geotechniczną, operatów wodno-prawnych.

 

 

 

 

OBIEKTY SPORTOWE

  wielofunkcyjne hale widowiskowo-sportowe
  pływalnie
  lodowiska
  stadiony piłkarskie
  tereny rekreacyjne

 

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

  hale magazynowe
  zakłady produkcyjne,
  zaplecza biurowo-socjalne


 

BUDYNKI KOMUNALNE

  urzędy
  biura
  budynki administracyjne
  instytucje i obiekty kultury

 

OBIEKTY USŁUGOWO-HANDLOWE

  sklepy i centra handlowo-usługowe
  targowiska i hale targowe
  gastronomia
  hotele
  centra konferencyjne

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  place miejskie
  tereny zieleni
  komunikacja
  infrastruktura techniczna uzbrojenia

BUDYNKI MIESZKALNE

  osiedla mieszkaniowe
  budynki wielorodzinne i jednorodzinne

 

PODSTAWOWA LISTA REFERENCYJNA

Hala widowiskowo-sportowa „PODIUM” w Gliwicach - 15 tys. widzów
Pływalnia sportowa „OLIMPIJCZYK” w Gliwicach - basen dł. 50 m
Hala produkcyjna i budynek biurowy firmy AGROTEX w Żorach
Pływalnia i hala widowiskowo-sportowa dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Stadion miejski przy ul. Bukowej w Katowicach - 18 tys. widzów
Osiedle mieszkaniowe w Gliwicach przy ul Kozielskiej - 8 budynków wielorodzinnych
Dwie hale magazynowe firmy POLCAR - pow. łączna 40 000 m2
Hale produkcyjne i magazynowe firmy GLASPOL w Pruszkowie i Jaroszowcu
Hala produkcyjna firmy MARTIFER w Gliwicach - pow. 20 000 m2

KOPIE LISTÓW REFERENCYJNYCH


UM Łodzi Stadion i Hala -  pobierz   
MCS stadion Katowice  - pobierz  
PERBO hala Podium  - pobierz   
UM Gliwice Podium  -  pobierz  
Basen UJ - pobierz  

ESTIA osiedle mieszkaniowe - pobierz  

 

Pełna lista referencyjna - pobierz  

 

 

PUBLIKACJE


"Boiska i stadiony"

nr 01(9) 2013


"Pudełko sportowych emocji"

Hala sportowa w Łodzi

Danuta Sowińska


"Pływalnie i Baseny" 

nr 07 luty - czerwiec 2011


"Kraków czeka"
Kryta pływalnia olimpijska dla UJ
w Krakowie

Grzegorz Sowiński i Danuta Sowińska


"Pływalnie i Baseny" 

nr 04 luty-czerwiec 2010


"Olimpijczyk wystartował"

Pływalnia olimpijska w Gliwicach

Grzegorz Sowiński

 

 

 

"Boiska i stadiony"

nr 2 (4) 2010


"Na najwyższym stopniu"

Hala "Podium" w Gliwicach

Grzegorz Sowiński Rafał Debowski


"Boiska i stadiony"

nr 1 (5) 2010

"A miało być tak pięknie"

Stadion miejski w Katowicach

Rafał Dębowski Grzegorz Sowiński


"Boiska i stadiony"

nr 1 (5) 2010


"Nowo narodzony"

Stadion im. ernesta Pohla w Zabrzu

Grzegorz Sowiński