WROCŁAW - KONKURS - PŁYWALNIA KASKADA

Lokalizacja: Wrocław Wejherowska
 
Koncepcja: 2013
 
Etap : Konkurs II miejsce
 
Dane charakterystyczne:
 
Niecka: 50 x 25 x 2 m 
 
Pojemność widowni: 530 miejsc siedzących
 
Naszą inspiracją stał się widok kaskady na rzece, która prostą formą i trafną ideą może dopełnić całość kompozycji.
 
Kaskada na rzece kreuje szczególne wnętrze krajobrazowe, gdzie skalny próg spełniając swą funkcję, staje się naturalnym architektonicznym elementem otoczenia. Rzeka zlewając się z wyższego poziomu tworzy na krawędzi progu białe strugi wody, opada i płynie dalej w dolinie. Takie wspaniałe widoki możemy podziwiać w wielu miejscach.
 
Chcemy, aby nasza architektoniczna propozycja budynku skojarzona z potężną kaskadą wyzwoliła podobne emocje, szczególnie gdy spojrzymy na zaprojektowaną bryłę pływalni i kąpielisko stojąc na Moście Milenijnym. 
 
Projekt architektoniczny krytego basenu zakłada budowę prostej, zwartej bryły budynku jako zamknięcia i zakończenia osi widokowej kompleksu rekreacyjnych basenów otwartych kąpieliska "Orbita”. Na tle wysokiej zieleni Parku Zachodniego zaprojektowano elewację o czytelnych i prostych podziałach, nawiązujących swoim rysunkiem do spadającej wody z kaskady wodospadu, tworzącej u swojej podstawy zafalowania. Zastosowanie na fasadzie dużych przeszkleń umożliwia wzajemne przenikanie się przestrzeni wnętrza projektowanego basenu z zewnętrznymi basenami istniejącego kompleksu, co sprzyja wzajemnej integracji obiektów. Przy kształtowaniu bryły, rozmieszczaniu funkcji w budynku wzięto pod uwagę istniejące ukształtowanie terenu, występujące różnice poziomów, rosnący w pobliżu starodrzew, odpowiednią ekspozycję plaży dla basenów otwartych. Nowy budynek basenu wpisano w otaczający teren w taki sposób, by podkreślić i zachować walory istniejącego terenu, jednocześnie zachowując malownicze stare dęby, jak największą z możliwej powierzchni terenu zieleni - trawników, pełniących funkcję plaż dla basenów otwartych, z ekspozycją na  stronę południową. Główna elewacja budynku jest dobrze wyeksponowana i widoczna z pobliskiej estakady mostu Milenijnego. Zasadnicze determinanty kształtowania architektury projektowanego budynku to prostota, elegancja, nowoczesność.
 
Projekt zakłada wykonanie konstrukcji budynku z żelbetu, drewna klejonego i stali. Ściany zewnętrzne będą murowane lub prefabrykowane z betonu oraz z płyt warstwowych z przeszkleniami  fasadowymi w konstrukcji aluminiowej lub stalowej. Niecka basenu ze stali nierdzewnej.