KNURÓW - KOMPOSTOWNIA I SORTOWNIA ŚMIECI KOMART

Lokalizacja: Knurów, ul. Szybowa

 

Projekt: 2012r.

 

Relizacja: 2013r.

 

Inwestor: Przedsiębiorstwo Komart

 

Profil: Inwestor prywatny

Budynek hali kompostowni zaproje- ktowano na bazie prostokąta, jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ze względów technologicznych podzielono go na część wyższą - nazwaną halą kompostowni o poziomie attyki +9,70m i niższą - biofiltrów i części szybu technologicznego o poziomie attyki +6,00m. Dachy poszczególnych części budynku zaprojektowano jako jednospadowe o spadku 1% osłonięte attykami. W części wyższej budynku zastosowano podział ściany zewnętrznej - do poz. +3,00m zaprojektowano ją jako żelbetową malowaną, powyżej z płyt lekkiej obudowy na konstrukcji stalowej. Część niższą zaprojektowano jako żelbetową wykończoną styropianem i tynkiem cienkowarstwowym. Wejście do szybu technologicznego osłonięto zadaszeniem wykonanym w formie płyty żelbetowej i ściany wysuniętej przed lico budynku.