GLIWICE - HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA ARENA GLIWICE

Lokalizacja: Gliwice, Dzielnica Akademicka
 
Obiekt: Hala widowisko-sportowa PODIUM Gliwice
 
Projekt: 2008 
we współpracy z konsorcjum firm PERBO- PROJEKT i MODERN CONSTRUCTION SYSTEMS
 
Etap: realizacja
 
 
Inwestor: Urząd Miasta Gliwice
 
Profil: zamówienia publiczne
 
Dane charakterystyczne:
Powierzchnia działki: 100 608 m2
Powierzchnia zabudowy: 25920 m2
Pojemność widowni hali:
    - hala główna 14 000
    - hala pomocnicza 1 100
    - liczba widzów ogółem 15 100
Wymiary hali głównej 95x55 m
Wymiary hali pomocniczej 52x40 m
 
Hala zlokalizowana jest w dzielnicy akademickiej Gliwic. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: park, tereny ogródków działkowych, kryte lodowisko, korty tenisowe oraz kompleks sportowy Politechniki Śląskiej. Teren w rzucie ma formę zbliżoną do prostokąta. Każdy z jego narożników łączy się z terenami przyległymi  do ulic. Zapewnia to wygodne rozwiązanie komunikacyjne. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie hali przebiegać ma obwodnica miasta, która wraz z realizowaną Drogową Trasą Średnicową oraz pobliskim Węzłem Sośnica stworzą sprawny węzeł komunikacyjny.
 
Obiekt zlokalizowany jest na skarpie dawnego stadionu lekkoatletycznego. Zaprojektowano go na osi podłużnej, obróconej o kąt 70 na zachód od kierunku północy. Bryłę stanowią trzy ściśle ze sobą powiązane formy. Każda z nich reprezentuje inną funkcję. Dwie z nich - hala główna i treningowa zbudowane są na planie owalu. Posiadają nieznacznie pochylone na zewnątrz ściany elewacyjne. Trzecia to prostopadłościan mieszczący głównie funkcje komercyjne dostępne na co dzień np. fitness.
 
Owalne kształty budynku zostały wkomponowane w prostopadły układ ścian, dominant przestrzennych, placów, schodów, murków oporowych i elementów małej architektury. Aby podkreślić powiązanie bryły z siatką ortogonalną, zaprojektowano cztery ściany wychodzące znacząco poza obrys budynku. Tworzą w rzucie formę krzyża greckiego, którego środek zlokalizowany jest w punkcie centralnym hali. Tarcze te wyłaniają się z obiektu w czterech miejscach, na placu głównym, tylnym, oraz w pobliżu dwóch placów gospodarczych.
 
Zagospodarowanie wokół hali zdeterminowały głównie skomplikowane założenia funkcjonalne, które spełnić musi każdy obiekt przeprowadzający imprezy masowe. Plac wejściowy, tylny oraz miejsca postojowe to obok skarpy, na której zlokalizowano obiekt, główne elementy zagospodarowania wokół obiektu. Halę opasuje droga przeciwpożarowa, która jednocześnie stanowi obejście obiektu. Tak funkcjonuje obecnie stadion - jest on miejscem spacerów mieszkańców Gliwic jak i studentów z pobliskiego kampusu Politechniki Śląskiej.