CHORZÓW - KONKURS - STADION MIEJSKI

Lokalizacja : Chorzów , ul. Cicha 6
 
Koncepcja : 2013
 
Profil : Konkurs
 
Etap: III miejsce
 
Dane charakterystyczne:
Pojemność projektowana - około 12 028;
Pojemność po rozbudowie: około 16 000;
Sektor kibiców gości: około 811 < 10% ogólnej pojemności stadionu licząc od 12 000 miejsc z możliwością podziału do 50% pojemności);
VIP: około 596 w tym około 50 dla gości.
 
Forma stadionu ma zobrazować RUCH- nieodłączny element sportu. Efekt RUCHU czyli dynamikę, siłę, rytm i przestrzeń chcemy zapisać językiem prostych architektonicznych form. Rytmiczna sekwencja podobnych, statycznych elementów (konstrukcja dachu, elewacja), których krawędzie wyznaczają płynne dynamiczne linie formują bryłę zaprojektowanego stadionu. Ożywienie formy zostanie spowodowane poprzez grę światła i cieni. Dodatkowo wrażenie RUCHU zostanie wzmocnione dzięki zaprojektowanemu zagospodarowaniu otoczenia, które umożliwi dynamiczną obserwację bryły obiektu.
 
Zaprojektowano stadion piłkarski spełniający wymogi kategorii  III w/g klasyfikacji Unii Europejskich
Związków piłkarskich (UEFA). 
Założono maksymalne zbliżenie trybun do płyty boiska i posadowienie pierwszego rzędu siedzeń nad płytą
boiska na minimalnej wysokości. Zadaszenie trybun umożliwia odzysk wody deszczowej do podlewania
boiska. Zakłada się umieszczenie dwóch telebimów w północno-wschodnim i północno-zachodnim narożniku
trybun.
Planuje się nowe oświetlenie płyty boiska zamocowane do konstrukcji zadaszenia trybun.
Przewidziano dostęp dla osób niepełnosprawnych do trybuny kibiców i głównej wraz zapleczem sanitarnym i gastronomicznym. Budynek VIP jest 3-kondygnacyjny, z czego dolna znajdują się także dwa budynki kas z punktem reklamacji;
Obiekt będzie posiadać barwy klubowe : niebieski z elementami białymi 
elementy niebieskie- korpus stadionu i widownie od zewnątrz, budynek VIP oraz zadaszenie stadionu- część przezierna, niebieskie krzesełka elementy,
elementy białe- konstrukcja zadaszenia,).
 
Całość terenu została podzielona na dwie podstawowe strefy przestrzenne:
-zewnętrzną, w której zlokalizowane są dojścia piesze, główny plac wejściowy na stadion, plac rekreacyjny oraz parkingi samochodów osobowych dla kibiców. Zachowano istniejącą płytę boiska głównego oraz boiska treningowego wraz z przylegającym budynkiem (zaplecze boiska treningowego).
wewnętrzną, ogrodzoną, obsługującą główne obiekty; znajdują się tam parking VIP, parking dziennikarzy, parking zawodników, delegatów, sędziów, parking dla wozów transmisyjnych, parking dla służb szybkiego reagowania, place sympatyków "Niebieskich" i kibiców gości. W tej strefie, w miejscu otwarcia stadionu zaprojektowano budynek kas wraz z punktem reklamacyjnym, fun shopem i sport barem. Łącznie zaplanowano 14 kas biletowych dwuosobowych, 2 punkty reklamacji oraz 7 punktów depozytowych.
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników imprez masowych odgrodzono strefy funkcjonalne dla poszczególnych grup oraz zapewniono dogodne bezkolizyjne wejścia do obiektów. Zaprojektowano osobne wejścia na stadion dla VIP-ów, dziennikarzy i zawodników przez budynek VIP. Wejścia dla kibiców gości zlokalizowano w północno-wschodnim narożniku stadionu, bezpośrednio z placu kibiców gości. Pozostałe wejścia na stadion zlokalizowane są przy południowej i wschodniej elewacji obiektu. Łącznie zaprojektowano 31 kołowrotów przyjmując 400 osób w ciągu godziny na pojedynczy strumień ludzi.
W miejscu otwarcia stadionu zaplanowano miejsca postojowe dla służb szybkiego reagowania z możliwością wjazdu na płytę boiska z dwóch narożników.
 
Przedstawiona koncepcja zakłada budowę stadionu w ETAPIE I na rzucie w kształcie litery „U” o wymaganej pojemności minimum 12 000.
Założono możliwość powiększenia pojemności stadionu do około 16 0000 widzów. 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie zapewniona grywalność. Na czas rozbiórki trybuny głównej rozgrywki będą przeniesione na boisko treningowe.